Back to top

Privacy verklaring

Het doel van de privacy verklaring

KONE neemt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de Finse Wet Bescherming Persoonsgegevens (523/1999) en andere regelgeving die van toepassing is op de opslag van persoonlijke gegevens.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de internetdiensten van KONE Corporation ("Privacyverklaring") en bevat algemene informatie over hoe uw persoonlijke gegevens door de medewerkers, partners, dochterondernemingen en aanverwante bedrijven van KONE Corporation ("KONE") worden verwerkt. KONE verwerkt persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld overeenkomstig deze Privacyverklaring en andere relevante wetgeving. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door voordat u de site bezoekt. Als u het niet eens bent met deze Privacyverklaring, verzoeken wij u de site te verlaten.

Persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld

Over het algemeen kunt u de site bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. De site is technisch onderverdeeld in verschillende secties. Voor toegang tot een aantal daarvan dient u persoonlijke gegevens te verstrekken, terwijl u andere delen kunt bezoeken zonder informatie te verstrekken.

Als u de site bezoekt, verzendt uw computer automatisch bepaalde technische en andere informatie naar ons (bijv. het IP-adres, uw type browser en waar u zich bevindt). Daarnaast verzamelen we informatie over uw internetgebruik met behulp van cookies. Zie het hoofdstuk Cookies in deze Privacyverklaring voor meer informatie.

Voor toegang tot services op bepaalde delen van de site dient u zich eerst aan te melden en/of uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Zodra u bent ingelogd op de site of op een andere manier een specifieke identificatiecode hebt ontvangen voor toegang tot uw accounts, kunnen we u nog om aanvullende informatie vragen.

Het doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

KONE verwerkt persoonlijke gegevens om:

  • ervoor te zorgen dat de site efficiënt werkt en veilig is;
  • de kwaliteit van de site te verbeteren en het dienstaanbod uit te breiden;
  • maatwerkdiensten te kunnen leveren en content te bieden die tegemoetkomt aan uw specifieke behoeften en interesses;
  • onze dienstverlening te verbeteren;
  • contact met u op te kunnen nemen;
  • onderzoek uit te voeren en statistische gegevens te verzamelen (bijv. over welke delen van onze website het meest worden bezocht en hoeveel tijd bezoekers daar doorbrengen).

KONE streeft ernaar betaalbare diensten te leveren zonder dat u voor elke dienst die via de site wordt geleverd opnieuw moet inloggen.

Cookies

KONE plaatst met enige regelmaat informatie op uw computer waarmee we u kunnen identificeren, zogenaamde cookies. U dient daar wel toestemming voor te geven, bijvoorbeeld via de opt-infunctie of door de browserinstellingen aan te passen. Cookies geven KONE inzicht in hoe en wanneer u de site gebruikt en stellen KONE in staat om het functioneren van de site te verbeteren. Cookies worden tegenwoordig algemeen gebruikt op de meeste websites. Als u geen cookies wenst te ontvangen, dient u ze in uw browserinstellingen uit te schakelen. Wij wijzen u erop dat het uitschakelen van cookies ertoe kan leiden dat u bepaalde diensten op de site niet kunt gebruiken.

Remarketing

Deze website kan gebruik maken van Google AdWords Remarketing om advertenties te laten zien op basis van uw laatste bezoek (“Remarketing”). Remarketing op de website is bedoeld om bewustzijn te creëren voor de KONE oplossingen en services. De informatie over deze bezoeken worden verzameld door het plaatsen van een derde partij cookie op uw computer. U kunt zich uitschrijven voor remarketing via de Network Advertising Initiative website, door het aanpassen van de remarketing setting bij Google Ad Settings site of door het uitzetten van cookies.

Opt-out for remarketing »

Webstatistieken

KONE maakt gebruik van webstatistieken – o.a. Adobe Analytics en Google Analytics – om anonieme informatie te vergaren over de gebruikers van de site, met als doel het verbeteren van de content. U kunt gebruikmaken van de opt-outmogelijkheid in het webstatistiekenprogramma van KONE om aan te geven dat u niet wilt dat uw bezoeken worden geregistreerd. U dient deze handeling te herhalen voor elke computer en/of browser die u gebruikt om KONE-websites te bezoeken.


Opt-out for website analytics tracking by KONE »

Opt-out for Google analytics »

Plug-ins voor social media

Op deze site kan gebruik worden gemaakt van AddThis, een plug-in voor social media. Hiermee kunnen gebruikers pagina's van deze site toevoegen, opslaan, van aantekeningen voorzien en delen op hun profielpagina van bepaalde socialmediaplatforms (bijv. Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn). Plug-ins voor social media zijn te herkennen aan de knoppen waarmee informatie kan worden gedeeld.

Dergelijke plug-ins en koppelingen of verbindingen met andere websites op de site kunnen het eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden. KONE heeft geen controle over dergelijke sites en is dan ook niet verantwoordelijk voor wat er op die sites wordt gepubliceerd. KONE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen die kunnen ontstaan door het bezoeken van deze sites.

Het gebruik van plug-ins voor social media kan ertoe leiden dat herleidbare informatie naar deze socialmediaplatforms wordt gestuurd. Als u een plug-in voor social media opent, kunnen via dit platform cookies op uw computer worden geïnstalleerd waarmee men nagaat hoe de site wordt gebruikt – vooropgesteld dat u lid bent van het betreffende socialmediaplatform. Dit kan worden voorkomen door in de browserinstellingen het aanvaarden en opslaan van cookies uit te schakelen. De plug-ins voor social media op de site zijn onderhevig aan de privacyvoorwaarden en andere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende social media. U kunt hieronder de opt-outfunctie gebruiken om aan te geven dat u de plug-ins voor social media op de site niet wenst te gebruiken.

Opt-out for AddThis »

Overdracht van persoonlijke gegevens

KONE draagt persoonlijke gegevens niet over aan partijen anders dan KONE Corporation, partners, aanverwante bedrijven, dochterondernemingen en onderaannemers. In verband met technische en praktische vereisten kunnen sommige persoonlijke gegevens worden verwerkt door onderaannemers buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, of op servers van onderaannemers die zich buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte bevinden. Deze onderaannemers hebben echter aangegeven zich aan de verwerkingsnormen van KONE te houden.

KONE kan verzamelgegevens over klanten, verkoopstatistieken, bezoekpatronen en andere site-informatie verstrekken aan gerenommeerde derden, maar deze gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Contact opnemen met KONE

U kunt te allen tijde contact opnemen met KONE om te controleren of de voor u bewaarde persoonlijke gegevens juist zijn. KONE zal eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie op uw verzoek aanpassen of verwijderen.

Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens met uw goedkeuring plaatsvindt, kunt u die goedkeuring op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen met KONE. Omdat het voor de levering van diensten en producten noodzakelijk is om persoonlijke gegevens te verwerken, kan het intrekken van uw goedkeuring ertoe leiden dat we u enkele of alle diensten en producten niet meer kunnen aanbieden.

Neem voor meer informatie contact op met KONE via het contactformulier op onze website www.kone.com.

Updates van de Privacyverklaring

Omdat KONE de site doorlopend verder ontwikkelt, behouden we ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. KONE hoopt dat u de Privacyverklaring daarom met enige regelmaat opnieuw bekijkt om te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Mogelijke aanvullende vragen en opmerkingen over de activiteiten van KONE als gegevensverwerker kunnen worden gesteld via het contactformulier op onze website www.kone.com.

Klanttevredenheidsonderzoek

KONE kan contact opnemen met klanten voor het invullen van klanttevredenheidssenquêtes. Om de dienstverlening te kunnen verbeteren, ontvangt KONE de ingevulde enquêtes graag op naam van de contactpersoon bij de klant. Het verwerken van uw naam en eventuele andere persoonlijke gegevens in verband met het klanttevredenheidsonderzoek gebeurt uitsluitend met uw toestemming. Alle in verband met de enquêtes verzamelde antwoorden en gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en er gelden passende veiligheidsmaatregelen als de gegevens worden verwerkt en overgedragen. KONE verwerkt de verzamelde gegevens overeenkomstig de geldende wetgeving. KONE draagt persoonlijke gegevens niet over aan partijen anders dan KONE Corporation, partners, aanverwante bedrijven, dochterondernemingen en onderaannemers. In verband met de technische en praktische vereisten van het verwerkingsproces kunnen bepaalde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de servers van onderaannemers of worden verwerkt door onderaannemers. Deze onderaannemers hebben aangegeven zich aan de verwerkingsnormen van KONE te houden. Klanten kunnen te allen tijde contact opnemen met KONE om te controleren of de voor hen bewaarde persoonlijke gegevens juist zijn. KONE zal eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie op verzoek aanpassen of verwijderen. Neem voor meer informatie contact op met KONE via het contactformulier op onze website

www.kone.com

.