Diversiteit en inclusie bij KONE

Diversiteit en inclusie bij KONE

Afbeelding

Wij geloven in diversiteit, inclusie en gelijkheid

Bij KONE streven we ernaar gelijke kansen te bieden aan iedereen. We passen eerlijke wervingsmethoden toe en maken unieke carrièrepaden mogelijk door middel van flexibele regelingen en door een gezonde balans tussen werk en privéleven te ondersteunen.

Diversiteit en inclusie bij KONE

Afbeelding

Wij waarderen iedereen als een individu

Wereldwijd werken er 147 nationaliteiten bij KONE. Om innovatie en co-creatie te versnellen en een bloeiende werkgemeenschap te creëren, verwelkomen we nieuwe competenties en visies van buiten onze industrie. Samen maken we van KONE een geweldige plek om te werken en van steden betere plaatsen om te wonen.

Diversiteit en inclusie bij KONE

Afbeelding

Onze diverse perspectieven stimuleren innovatie

We zijn alleen zo sterk als we divers en inclusief zijn. Onze uiteenlopende capaciteiten, vaardigheden en benaderingen helpen ons om de beste People Flow™-ervaring te creëren en betere, duurzamere steden te bouwen. We behandelen iedereen met vriendelijkheid en respect, ondersteunen divers denken, erkennen onze vooroordelen en houden altijd een open mind.

Diversiteit en inclusie bij KONE

Afbeelding

Wij zorgen voor elkaar en voor onze gemeenschappen

Wij zetten ons in voor een cultuur waarin iedereen welkom is. Een cultuur waarin iedereen zich kan laten zien als zijn authentieke zelf en het gevoel heeft erbij te horen. Het bevorderen van inclusie is een voortdurende inspanning, en wij gaan ambitieus vooruit. Wij dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschappen en willen ons inzetten voor een eerlijke en gelijke samenleving.

Diversiteit en inclusie bij KONE

Afbeelding

Onze doelstellingen ter bevordering van diversiteit en inclusie

Om onze diversiteits- en inclusiestrategie een duidelijke richting te geven, hebben wij vier doelstellingen geformuleerd:

  • Tegen 2030 moet 35% van de functies op directieniveau door vrouwen worden bekleed.
  • De diversiteit aan ervaringen en perspectieven blijven vergroten door systematisch mensen van buiten onze sector aan te nemen, met competenties die de onze aanvullen.
  • Ernaar streven om even divers te worden als onze klanten en de gemeenschappen die we bedienen. Als specifieke actie werken wij aan het vergroten van de culturele diversiteit in onze wereldwijde bedrijfseenheden en functies.
  • Samen te werken aan een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gevierd. Wij zullen dit bijvoorbeeld doen door voortdurende coaching voor onze leiders en door praktische tips en weetjes te geven aan werknemers om te leren en de weg te wijzen naar een inclusieve cultuur.


Lees meer over diversiteit en inclusie bij KONE in ons Sustainability Report.

Diversiteit maakt ons uniek, inclusie maakt ons krachtig

Diversiteit en inclusie zijn verankerd in de cultuur en waarden van KONE. Wij geloven dat wanneer mensen worden gewaardeerd als hun authentieke zelf, innovatie kan floreren en werkgemeenschappen zullen floreren.

3_KONEFLAG:720x720%281-1%29


"Het promoten van de LGBTIQ+-gemeenschap is voor KONE een krachtige manier om diversiteit, gelijkheid en inclusie te stimuleren. Hierdoor bouwen we aan een betere werkcultuur waarin iedere medewerker zichzelf kan zijn en optimaal kan bijdragen."
- Jussi Herlin, Executive Vice Chair van KONE

Wereldwijde strategie voor diversiteit en inclusie

Onze strategie voor diversiteit en inclusie heeft zes aandachtsgebieden om ons te helpen onze doelstellingen te bereiken.

Strategisch doel

Diversiteit en inclusie behoren tot onze business prioriteiten. Wij streven ernaar net zo divers te zijn als onze klanten, leveranciers en partners.

Leiderschap

Ons management zet zich in voor diversiteit en inclusie en meet dit af aan de gestelde doelen.

Werving

Diversiteit en inclusie zijn geïntegreerd in onze personeelsprocessen. Alle medewerkers van KONE dienen zich bewust te zijn van onze principes op het gebied van diversiteit en inclusie.

Besluitvorming

Wij meten en rapporteren systematisch diversiteits- en inclusiegegevens om objectieve inzichten te verkrijgen en de besluitvorming te sturen.

Transparante communicatie

Diversiteit en inclusie zijn verankerd in onze communicatiedoelstellingen. Wij rapporteren en communiceren op transparante wijze over onze vorderingen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Verantwoordelijke wereldburger

Wij worden beschouwd als een betrouwbare werkgever en partner, en leveren een sterke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waarin wij actief zijn.

Lees meer over diversiteit en inclusie bij KONE in ons Duurzaamheidsrapport

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken.