Diversiteit en inclusie bij KONE

Afbeelding

Wij geloven in diversiteit, inclusie en gelijkheid

Bij KONE streven we ernaar gelijke kansen te bieden aan iedereen. We passen eerlijke wervingsmethoden toe en maken unieke carrièrepaden mogelijk door middel van flexibele regelingen en door een gezonde balans tussen werk en privéleven te ondersteunen.

Wij waarderen iedereen als een individu

Wereldwijd werken er 147 nationaliteiten bij KONE. Om innovatie en co-creatie te versnellen en een bloeiende werkgemeenschap te creëren, verwelkomen we nieuwe competenties en visies van buiten onze industrie. Samen maken we van KONE een geweldige plek om te werken en van steden betere plaatsen om te wonen.

Afbeelding
Afbeelding

Onze diverse perspectieven stimuleren innovatie

We zijn alleen zo sterk als we divers en inclusief zijn. Onze uiteenlopende capaciteiten, vaardigheden en benaderingen helpen ons om de beste People Flow™-ervaring te creëren en betere, duurzamere steden te bouwen. We behandelen iedereen met vriendelijkheid en respect, ondersteunen divers denken, erkennen onze vooroordelen en houden altijd een open mind.

Wij zorgen voor elkaar en voor onze gemeenschappen

Wij zetten ons in voor een cultuur waarin iedereen welkom is. Een cultuur waarin iedereen zich kan laten zien als zijn authentieke zelf en het gevoel heeft erbij te horen. Het bevorderen van inclusie is een voortdurende inspanning, en wij gaan ambitieus vooruit. Wij dragen bij aan de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschappen en willen ons inzetten voor een eerlijke en gelijke samenleving.

Afbeelding
Afbeelding

Onze doelstellingen ter bevordering van diversiteit en inclusie

Om onze diversiteits- en inclusiestrategie een duidelijke richting te geven, hebben wij vier doelstellingen geformuleerd:

  • Tegen 2030 moet 35% van de functies op directieniveau door vrouwen worden bekleed.
  • De diversiteit aan ervaringen en perspectieven blijven vergroten door systematisch mensen van buiten onze sector aan te nemen, met competenties die de onze aanvullen.
  • Ernaar streven om even divers te worden als onze klanten en de gemeenschappen die we bedienen. Als specifieke actie werken wij aan het vergroten van de culturele diversiteit in onze wereldwijde bedrijfseenheden en functies.
  • Samen te werken aan een inclusieve cultuur waarin diversiteit wordt gevierd. Wij zullen dit bijvoorbeeld doen door voortdurende coaching voor onze leiders en door praktische tips en weetjes te geven aan werknemers om te leren en de weg te wijzen naar een inclusieve cultuur.


Lees meer over diversiteit en inclusie bij KONE in ons Sustainability Report.

Diversiteit maakt ons uniek, inclusie maakt ons krachtig

Diversiteit en inclusie zijn verankerd in de cultuur en waarden van KONE. Wij geloven dat wanneer mensen worden gewaardeerd als hun authentieke zelf, innovatie kan floreren en werkgemeenschappen zullen floreren.

Afbeelding


"We beloven om diversiteit, inclusie en gelijkheid bij KONE systematisch te vergroten. Als een van de specifieke doelstellingen zullen we een stap maken in het aandeel van vrouwen op directeursniveau naar 35% in 2030."

- Henrik Ehrnrooth, President en CEO van KONE

Wereldwijde strategie voor diversiteit en inclusie

Onze strategie voor diversiteit en inclusie heeft zes aandachtsgebieden om ons te helpen onze doelstellingen te bereiken.

STRATEGISCHE DOEL

Diversiteit en inclusie behoren tot onze business prioriteiten. Wij streven ernaar net zo divers te zijn als onze klanten, leveranciers en partners.

LEIDERSCHAPSBETROKKENHEID

Ons management zet zich in voor diversiteit en inclusie en meet dit af aan de gestelde doelen.

WERVING

Diversiteit en inclusie zijn geïntegreerd in onze personeelsprocessen. Alle medewerkers van KONE dienen zich bewust te zijn van onze principes op het gebied van diversiteit en inclusie.

BESLUITVORMING OP BASIS VAN GEGEVENS

Wij meten en rapporteren systematisch diversiteits- en inclusiegegevens om objectieve inzichten te verkrijgen en de besluitvorming te sturen.

TRANSPARANTE COMMUNICATIE

Diversiteit en inclusie zijn verankerd in onze communicatiedoelstellingen. Wij rapporteren en communiceren op transparante wijze over onze vorderingen op het gebied van diversiteit en inclusie.

VERANTWOORDELIJKE WERELDBURGER

Wij worden beschouwd als een betrouwbare werkgever en partner, en leveren een sterke bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waarin wij actief zijn.

LGBTIQ+ inclusie bij KONE

We willen dat al onze medewerkers, klanten en stakeholders zich op hun gemak voelen op het werk en in de maatschappij, ongeacht hun seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie.

We streven ernaar ons beleid en onze praktijken te versterken om LGBTIQ+-inclusief te zijn, en tegelijkertijd onze personeelsprocessen te herzien en te actualiseren met betrekking tot diversiteits- en inclusiegerelateerde aspecten. Voor praktische begeleiding en ondersteuning bij het bereiken van dit doel is KONE een samenwerking aangegaan met Workplace Pride, een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor het verbeteren van het leven van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en homo's (LGBTIQ+) op werkplekken wereldwijd.

KONE heeft ook de UN Standards of Conduct onderschreven om publiekelijk te laten zien dat het bedrijf zich inzet voor het bevorderen van de inclusie van LGBTIQ+.

Afbeelding

Lees meer over diversiteit en inclusie bij KONE in ons Sustainability Report

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Naar landenwebsite
;