Terug naar boven

MILIEUVERKLARING

In overeenstemming met Artikel 33 van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) willen KONE Corporation en haar dochterondernemingen (gezamenlijk 'KONE') bij deze hun klanten informeren over de aanwezigheid van stoffen op de huidige lijst van zeer risicovolle stoffen die in aanmerking komen voor autorisatie (laatst bijgewerkt op 15 januari 2019) in bepaalde producten van KONE.

Gebruik van lood in KONE-producten

KONE streeft er altijd naar om lood uit haar producten te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat de volgende KONE-producten die binnen de EU worden geleverd, lood bevatten met een concentratie van meer dan 0,1% gewichtsprocent:

  • Loden vulgewichten die worden gebruikt in de tegengewichten van KONE MonoSpace 700™ en KONE TranSys™ liften met een lage schachtkopruimte of met zeer weinig ruimte voor het tegengewicht.
  • Loodzuuraccu's in alle liften.
  • Bepaalde elektrische en elektronische producten in PCBA's en aandrijvingen in de elektrificatieoplossingen van KONE.

De bovengenoemde producten vormen geen veiligheidsrisico voor de klanten en eindgebruikers onder normale gebruiksomstandigheden, op voorwaarde dat de lift wordt bediend volgens de instructies van KONE en dat de producten worden afgevoerd in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften.

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Naar landenwebsite