Vernieuwd schema voor liftkeuringen van kracht

Vernieuwd schema voor liftkeuringen van kracht

In Nederland worden de keuringen van bestaande liften geregeld middels het zogenaamde WSCS. Dit is een document dat omschrijft welke maatstaven alle in Nederland actief zijnde keuringinstanties, ook wel CBI’s genoemd, moeten hanteren. De keuring heeft betrekking op liften die in de gebruiksfase zijn - nieuwbouw liften zijn dus géén onderdeel van dit reglement.

Op 1 juni 2019 is het vernieuwde schema gepubliceerd en in werking getreden. Dit keuringsschema vervangt het voorgaande WSCS document van 1 oktober 2015. Hoewel het nieuwe schema niet leidt tot een andere methodiek van keuren, is er wel een aantal punten die we graag aan u toelichten.

Afwikkeling bij afkeuring van een lift

Wanneer een lift is afgekeurd en opnieuw moet worden gekeurd moet de herkeuring altijd een fysieke keuring ter plaatse zijn. Het is dus niet meer toegestaan om de keuringspunten administratief af te handelen.

Urgentiecodes 1, 2 en 3


De afkeuringspunten - zogenaamde urgentiecodes - hebben een zwaarte van 1, 2 en 3. Bij code 1 en 2 is sprake van een afkeur. Bij code 1 wordt de lift stilgezet vanwege direct gevaar en de hoofdschakelaar wordt voorzien van een waarschuwing tegen herinschakelen. Het gevaar moet immers eerst worden verholpen. Daarnaast wordt Inspectiedienst SZW geïnformeerd.

Bij code 2 zal aan de eigenaar of diens gemachtigde worden medegedeeld dat de lift niet meer mag worden gebruikt.
Code 3 is een aandachtspunt welke niet direct gevolgen heeft voor keuring van de lift.

Verplichte aanwezigheid van liftdocumentatie

In de voorgaande versie kon het zijn dat de keuring zou worden afgebroken bij afwezigheid van bepaalde liftdocumentatie. Met de nieuwe versie is de aanwezigheid van Liftboek, Conformiteitsverklaring en Instructieboek verplicht om de keuring te kunnen uitvoeren. Wanneer er tijdens de liftkeuring documenten ontbreken mag er géén keuring worden uitgevoerd en kan er dus ook géén certificaat worden afgegeven.

Liften die tijdelijk als bouwlift functioneren

Bij liften die tijdelijk als bouwlift functioneren is een aantal punten opgenomen waarop een lift als bouwlift mag afwijken ten opzichte van de definitieve fase:

  • (tijdelijke) verlichting
  • (tijdelijke) spreek-/luisterverbinding
  • (tijdelijke) schachtventilatie
  • hoogteverschil in vloeren
  • openingen in schachtwanden

Wanneer de periode van bouwlift voorbij is moet de lift opnieuw worden gekeurd omdat de groep gebruikers wijzigt. In dat geval zal een keuring worden uitgevoerd als een ingebruikname keuring na reparatie of wijziging.

Het gepubliceerde schema kent een overgangstermijn van 3 maanden, dit betekent dat op 1 september alle CBI’s binnen het werkveld personenliften volgens het nieuwe schema moeten werken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het SBCL (Stichting Beheer Certificatie Liften).

Vernieuwd schema voor liftkeuringen van kracht

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken.