Het kantoorpand van de toekomst: waarom worden gebouwen steeds slimmer?

Het kantoorpand van de toekomst

Waarom worden gebouwen steeds slimmer?

Technologische ontwikkelingen hebben een flinke vlucht genomen. De opkomst van Internet of Things (IoT) zorgt ervoor dat gebouwen ‘slim’ worden. Een gebouw is meer dan alleen beton; het is een verzameling van allerlei installaties zoals klimaatbeheersing, inbraakbeveiliging, verlichting, liften, computernetwerken, etc. Dankzij IoT kunnen dergelijke systemen met elkaar verbonden worden. Kleine sensoren, slimme software, de Cloud en slimme netwerktechnologie zorgen dat gebouwsystemen onderling kunnen communiceren. Een slim gebouw ondersteunt en faciliteert de mensen die er gebruik van maken.

Slimme gebouwen en gebouwenbeheer

Afbeelding

Met slimme technologie krijgen we inzicht in hoe een gebouw functioneert en kunnen we het beheer en gebruik ervan zo comfortabel mogelijk maken. Een kantoorgebouw bestaat uit vele losse installaties die in de meeste gevallen nauwelijks met elkaar communiceren. Een gebouwbeheerder of facilitair manager heeft te maken met verschillende gebouwbeheerprocessen zoals energieverbruik, onderhoud en mensenstromen van medewerkers en bezoekers.

Internet of Things verbindt al deze installaties en processen met elkaar zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Een facilitair manager beschikt idealiter over een dashboard met een overzicht van alle gekoppelde data om processen te kunnen sturen en te beheren.

Vaak realiseren gebouwbeheerders zich niet dat gebouwprocessen en installaties een goudmijn aan data bevatten. Internet of Things verbindt al deze installaties en processen met elkaar zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Een facilitair manager beschikt idealiter over een dashboard met een overzicht van alle gekoppelde data om processen te kunnen sturen en te beheren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om inzichtelijk te krijgen welke ruimtes in een gebouw het meest gebruikt worden en daar de schoonmaak op af te stemmen. Het energieverbruik kan gemonitord worden waardoor er kostenbesparende maatregelen kunnen worden gemaakt, zoals de keuze voor een goedkopere energieleverancier. Onderhoud is beter te plannen en storingen zijn te voorkomen doordat een facilitair manager inzicht heeft in het gebruik van installaties en apparaten.

Voorbeelden van slimme technologie in gebouwen

Een slim gebouw gaat verder dan alleen het verbinden en monitoren van allerlei installaties, data en processen in het gebouw. In een slim gebouw draait het om de gebruiker. De technologie is afgestemd op de gebruiker en de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Van de parkeerplaatsen tot aan de lift, de vergaderkamers, de koffie corners en de individuele werkplek; een slim gebouw ondersteunt en faciliteert de gebruiker door het herkennen van menselijk gedrag. Door een enorme hoeveelheid gegevens te verzamelen en te interpreteren kan een gebouw leren en meedenken met de gebruiker. Een slim gebouw is een soort organisme dat zich bewust is van zijn omgeving en data kan gebruiken voor zelfanalyse om deze vervolgens in te zetten zodat de gebruikers zo comfortabel mogelijk gebruik kunnen maken van een gebouw.

Een slim gebouw is een soort organisme dat zich bewust is van zijn omgeving en data kan gebruiken voor zelfanalyse om deze vervolgens in te zetten zodat de gebruikers zo comfortabel mogelijk gebruik kunnen maken van een gebouw.
Afbeelding

Medewerkers en bezoekers van een slim gebouw krijgen de optimale ‘customer experience’. Bij aankomst op de parkeerplaats wordt het nummerbord gescand en de route naar een vrije parkeerplaats verschijnt automatisch in het navigatiesysteem van de auto of in een app op de smartphone. De lift staat al klaar om de werknemer of bezoeker naar de juiste verdieping te brengen. Bij een kantoor met flexwerkplekken geeft een app aan welke werkplekken nog vrij zijn. Het is mogelijk om te achterhalen waar collega’s zich bevinden en ze op te roepen. Via een app kun je een vergaderkamer boeken en ook direct de catering voor tijdens een vergadering regelen.

Medewerkers en bezoekers van een slim gebouw krijgen de optimale ‘customer experience’

Het beveiligingssysteem registreert automatisch iedereen die het pand binnenkomt en verlaat. De beveiligingscamera’s zijn 24 uur per dag real-time te raadplegen. Het is mogelijk om alleen bepaalde mensen toegang te geven tot bepaalde ruimtes. De prullenbakken bevatten sensoren zodat de schoonmaak weet wanneer deze geleegd moeten worden. Zelfs de planten op kantoor kunnen voorzien worden van sensoren zodat het inzichtelijk is wanneer een plant voeding of water nodig heeft. Koffiemachines en kopieerapparaten herkennen de voorkeuren van de gebruiker en geven bovendien een seintje wanneer ze bijna bijgevuld moeten worden of wanneer er een storing is.

Voordelen van een slim gebouw

Een slim gebouw is duurzamer, effectiever en efficiënter voor de mensen die er gebruik van maken en die het beheren. Door de mogelijkheid om de luchtvochtigheid en het klimaat af te stemmen op de gebruikers van het gebouw, ontstaat er een fijnere werkomgeving. Slimme gebouwen monitoren licht, lucht en warmte en bevorderen op deze wijze het welzijn en de gezondheid van de mensen die er werken. Werknemers in een schone en prettige omgeving zijn gelukkiger en daardoor productiever. Dit draagt ook bij aan het terugdringen van het ziekteverzuim.

Energiebesparing staat ook op het lijstje voordelen van een slim gebouw. Het gebouw meet en monitort het energieverbruik en reageert daar vervolgens op. Bijvoorbeeld door alleen ruimtes te verlichten en te verwarmen waar mensen zijn. De energiebesparing uit zich ook in duurzaamheid. Een energiezuinig gebouw stoot namelijk minder CO2 uit.

Een slim gebouw is effectiever en efficiënter voor de mensen die er gebruik van maken en draagt bij aan een gezonde werkomgeving, energiebesparing, kostenbesparing, verhoging van productiviteit van medewerkers, comfort en duurzaamheid.

Op facilitaire kosten kan ruimschoots bespaard worden. Een slim gebouw registreert welke ruimtes veelvuldig worden gebruikt. Onderhoud en schoonmaak kan hierop worden afgestemd en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Onderhoud van installaties en apparaten wordt ook een stuk eenvoudiger in een slim gebouw doordat storingen in een vroeg stadium kunnen worden voorkomen. Werknemers ondervinden minder hinder van benodigd onderhoud en er is minder uitval van systemen. Dit komt de productiviteit van medewerkers ten goede.

Met slimme technologie kunnen allerlei tijdrovende klussen geautomatiseerd worden. Dit bespaart kosten en maakt tijd vrij voor ander zaken, zoals bijvoorbeeld innovatie of het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Dit kan op zijn beurt weer tot productiviteitsverhoging leiden.

Een bestaand gebouw slim maken

Gebouwen worden steeds slimmer, omdat de toekomst daar om vraagt. Voor het nieuwe werken en door de digitalisering van allerlei processen is er een slim gebouw nodig ter ondersteuning. Ook bestaande gebouwen zijn om te zetten naar slimme gebouwen. Er is vaak al een structuur aanwezig die als basis kan worden gebruikt om een gebouw slim te maken. Zo is er meestal wel een netwerk aanwezig waarop vele systemen zijn aangesloten. Er zijn vele partijen die beheerders en facilitair managers kunnen helpen naar een slim gebouw.

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken.