BIJ BRAND GEEN LIFT? OF ZIJN ER UITZONDERINGEN MOGELIJK?

BIJ BRAND GEEN LIFT? OF ZIJN ER UITZONDERINGEN MOGELIJK?

Afbeelding

Op woensdag 7 november is het Landelijk Congres Liftgebruik bij Brand in het Figi Theater in Zeist. Harold Bussing, onze Algemeen Directeur en tevens voorzitter van brancheorganisatie VLR, geeft een presentatie ‘Bij brand géén Lift!’. Hij onderstreept het belang hiervan: "Schep geen onduidelijkheid! Wil je een lift inzetten voor de evacuatie van minder zelfredzame personen? Hanteer dan de CEN/TS 81-76. Met aanvullende eisen voor het evacueren van minder zelfredzame personen.” Tevens staan wij met een stand op de informatie markt, waar wij u graag bijpraten over de ontwikkelingen binnen KONE!

Het programma

VOOR DE PAUZE

12.00 uur – Informatiemarkt met lunchmogelijkheid.

13.00 uur – Welkomstwoord door dagvoorzitter Judith de Bruijn.

13.05 uur – Opening door Marco Waagmeester, directeur Liftinstituut Holding.

13.15 uur – Gebruik van liften bij brand vraagt om ‘drietrapsbenadering’ door René Hagen van het Instituut Fysieke Veiligheid. René Hagen, lector Brandpreventie aan de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), pleit voor de drietrapsbenadering: 1. Wat als we bestaande liften gebruiken? 2. Welke minimale aanpassing is nodig om bestaande liften redelijk betrouwbaar in te zetten? 3. Hoe ziet de evacuatielift eruit die een plekje in het Bouwbesluit zou moeten krijgen?

13.30 uur – De risico’s van liftgebruik bij brand, in kaart gebracht door Willem Kasteleijn, productmanager liften bij Liftinstituut. Als je besluit bij brand bestaande liften te gebruiken, dan kan het mis gaan. Rookvorming en stroomuitval zijn enkele van die risicofactoren. En gedragen mensen zich zoals je verwacht? Lifttechnici wisselden hierover van gedachten met Liftinstituut. Kasteleijn geeft een overzicht.

13.45 uur – Bij brand géén lift! door Harold Bussing van brancheorganisatie VLR. Harold Bussing, voorzitter brancheorganisatie VLR en Algemeen Directeur KONE liften, onderstreept het belang van Bij brand geen lift: "Schep geen onduidelijkheid! Wil je een lift inzetten voor de evacuatie van minder zelfredzame personen? Hanteer dan de CEN/TS 81-76. Met aanvullende eisen voor het evacueren van minder zelfredzame personen."

14.00 uur – Onderzoek Rijksoverheid naar mogelijkheden veilig liftgebruik bij brand door Bob van Os (ministerie BZK) en Susan Eggink-Eilander (Antea Group). Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer gaf minister Ollongren opdracht tot onderzoek naar het antwoord op de vraag: zijn er mogelijkheden om bij brand veilig liften te gebruiken? Bob van Os, beleidsmedewerker brandveiligheid bij de afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit binnen de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, schetst de rol van de overheid en het doel en de achtergronden van het onderzoek. Susan Eggink-Eilander, senior adviseur SAVE, Businesslijn Milieu & Veiligheid binnen Antea Group, gaat inhoudelijk in op de uitkomsten van het onderzoek.

14.25 uur – "Laat niet mensen, maar de lift zelf bepalen of gebruik mogelijk is" door John van Vliet, directeur Liftinstituut. "Vliegtuigen kunnen zonder menselijk ingrijpen veel. Computers kunnen in de hectiek soms beter beslissen dan mensen. Dat kun je ook bij liften toepassen."

14.40 uur – "Wat gaat het kosten?" door Nico Bosman van Eurlicon. Senior adviseur Nico Bosman van lifttechnisch adviesbureau Eurlicon geeft inzicht in het kostenplaatje. 14.55 uur – Pauze en informatiemarkt

NA DE PAUZE

15.30 uur – Paneldiscussie: wat vinden gebouweigenaren ervan? Dagvoorzitter Judith de Bruijn peilt de reacties bij een panel van professionals: Alfred van den Bosch, directeur woningcorporatie Woonvisie en voorzitter NEVAP Heiko Haasjes, projectmanager zorgvastgoed bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance Anneliek van Maarseveen, hogere-veiligheidskundige en adviseur veiligheid binnen de afdeling Huisvesting van Carante Groep (samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector) Fred Schuurs, voorzitter van stichting VvE Belang (belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars)

16.30 uur – Presentatie van onderzoeken onder gebouweigenaren, publiek en liftgebruikers Dagvoorzitter Judith de Bruijn toont de belangrijkste uitkomsten van de onderzoeken onder gebouweigenaren (door Liftinstituut), onder liftgebruikers en publiek (door Motivaction) en onder senioren (door ANBO). Een selectie van de vragen wordt ook aan de deelnemers in de zaal voorgelegd.

17.00 uur – Afsluitende discussie rond de uitkomsten van alle onderzoeken Een forum van sprekers en vakdeskundigen discussieert over de onderzoeksresultaten. Met interactiemogelijkheden vanuit de zaal. In het forum hebben zitting: Paul van Soomeren, oprichter van onderzoeksbureau DSP-Groep en ervaringsdeskundige op onder meer het gebied van menselijk gedrag Atie Schipaanboord, coördinator collectieve belangenbehartiging – Zorg en Wonen – binnen seniorenorganisatie ANBO Alfred van den Bosch, directeur woningcorporatie Woonvisie en voorzitter NEVAP Bob van Os, beleidsmedewerker brandveiligheid bij de afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit binnen de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties René Hagen, lector Brandpreventie aan de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) Ko Legez, manager Kwaliteit, Veiligheid en Techniek bij Liftfabrikant Orona Fred Schuurs, voorzitter van stichting VvE Belang (belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars) John van Vliet, directeur Liftinstituut

17.20 uur – Afsluiting door dagvoorzitter Judith de Bruijn De dagvoorzitter vat de dag samen in slotconclusies en gaat na of de programma-inhoud uw mening heeft veranderd.

17.30 uur – Netwerkborrel met aansluitend stamppotdiner én de mogelijkheid om de informatiemarkt te bezoeken.

Aanmelden congres

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken.