CO2-prestatieladder

Bij de levering van installatie-, modernisering- en onderhoudsdiensten besteedt KONE veel aandacht aan het milieu. In samenwerking met onze leveranciers en klanten stellen we alles in het werk om de emissies of afval, gerelateerd aan onze activiteiten, te vermijden of te reduceren. Tijdens het verrichten van werkzaamheden dient elke KONE medewerker, ongeacht de positie die hij of zij in de organisatie bekleedt, zich bewust te zijn van het mogelijke effect die deze werkzaamheden kunnen hebben op het milieu. Het Excelleren op het gebied van Milieu is door het topmanagement van KONE wereldwijd uitgeroepen tot een van de vijf "Must Win Battles". Hierbij worden alle medewerkers opgeroepen te streven naar eco-efficiëntie.

SKAO

De CO2-Prestatieladder is een instrument waarbij bedrijven die zich aantoonbaar inspannen om CO2 te reduceren beloond worden. Sinds 2009 is het gebruik van de ladder hard gegroeid. Begin januari 2014 zijn er meer dan 400 bedrijven gecertificeerd. De ladder is een initiatief van ProRail en is in 2011 ondergebracht bij SKAO (www.skao.nl). Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Het doel

Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Voordeel bij gunning

De CO2-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO2 te reduceren met behulp van fictieve gunning bij een aanbesteding. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve- korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

Voor meer informatie kijk op www.co2-prestatieladder.nl, of op de KONE-pagina op deze website.

KONE committeert zich aan de volgende CO2 reductie programma’s volgens de CO2 Prestatieladder:

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken.